W ramach edukacji kulturalnej Biblioteka od września do grudnia 2023 r. realizuje projekt “Przeprowadzka” we współpracy z CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie Wesołej. W działania zaangażowaliśmy społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli. Stworzyliśmy na potrzeby projektu we współpracy z nauczycielami i partnerami różne aktywności dla młodzieży – warsztaty: literackie, Plany-Marzenia, przyrodnicze, podcasterskie, plastyczne i teatralne. Grupa…
W ramach edukacji kulturalnej Biblioteka od września do grudnia 2023 r. realizuje projekt “Przeprowadzka” we współpracy z CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie Wesołej. W działania zaangażowaliśmy społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli. Stworzyliśmy na potrzeby projektu we współpracy z nauczycielami i partnerami różne aktywności dla młodzieży – warsztaty: literackie, Plany-Marzenia, przyrodnicze, podcasterskie, plastyczne i teatralne. Warsztaty…
W ramach edukacji kulturalnej Biblioteka od września do grudnia 2023 r. realizuje projekt “Przeprowadzka” we współpracy z CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie Wesołej. W działania zaangażowaliśmy społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli. Stworzyliśmy na potrzeby projektu we współpracy z nauczycielami i partnerami różne aktywności dla młodzieży – warsztaty: literackie, Plany-Marzenia, przyrodnicze, podcasterskie, plastyczne i teatralne. Warsztaty…
„Przeprowadzka” – projekt edukacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy powstał na bazie obserwacji życia CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Wesołej. Działania i sytuacje zostały zaprojektowane wspólnie z Liceum dla szkoły po to, aby zatrzymać się na chwilę …, podjąć refleksję dotyczącą przeszłości i przyszłości, marzeń, planów, zadać pytania w tak ważnym momencie, jakim jest…