Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

05-075 Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
NIP 952-12-76-258
Regon 000896835
Rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Halinowie O/Wesoła
nr rachunku 44 8019 1010 2002 0006 6414 0001
tel. / fax: 22 773 40 08

 

Dyrektor Biblioteki

Elżbieta Daniłowicz
tel. 22 773 40 08
e-mail: dyrekcja.wesola@bibliotekawesola.pl

 

Główny Księgowy

Aldona Czuchraniuk
tel. 22 773 40 08
e-mail: a.czuchraniuk@bibliotekawesola.pl

 

Inspektor ochrony danych

Inspektor – Krzysztof Królik
Zastępca – Maciej Twardowski
e-mail: iod@wesola.e-bp.eu

 

Biblioteka Główna

Kierownik – Hanna Zieleniewska
05-075 Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
tel. / fax: 22 773 40 08
e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl

 

Filia Nr 1 Stara Miłosna

Kierownik – Małgorzata Kazimierska
05-077 Warszawa Wesoła, ul. Jana Pawła II 25
tel.: 22 773 83 66
e-mail: wesola.f1@bibliotekawesola.pl

 

Filia Nr 2 Zielona

Kierownik – Danuta Polakiewicz
05-075 Warszawa Wesoła, ul. Podleśna 38
tel.: 785 502 029
e-mail: wesola.f2@bibliotekawesola.pl

 

Filia Nr 3 Wola Grzybowska

Kierownik – Katarzyna Kąkol
05-075 Warszawa Wesoła, ul. Starzyńskiego 21
tel.: 22 773 42 97
e-mail: wesola.f3@bibliotekawesola.pl