Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Powstała w roku 1953 na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury; razem z trzema filiami tworzy sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Warszawy, a w szczególności dzielnicy Wesoła. Jej organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

W skład Biblioteki wchodzą 4 placówki:

 • Biblioteka Główna
 • Filia Nr 1 – Stara Miłosna
 • Filia Nr 2 – Zielona
 • Filia Nr 3 – Wola Grzybowska.

Zbiory
Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy służące kształceniu, kształtowaniu kultury, wychowaniu i rozrywce mieszkańców.

Zbiory naszych placówek:

 • książki – dostępne we wszystkich placówkach,
  w tym:
  • książki z dużą czcionką – dostępne w Filii Nr 2 w Zielonej
  • książki w języku angielskim dla dzieci i młodzieży – dostępne w Filii Nr 2 w Zielonej
  • książki w języku angielskim dla dorosłych – dostępne w Bibliotece Głównej
 • czasopisma – dostępne w Bibliotece Głównej, Filii w Starej Miłośnie i Zielonej,
 • e-booki – dostępne przez stronę internetową Biblioteki
 • audiobooki (książka mówiona) – dostępne w Filii Nr 1 w Starej Miłośnie
 • filmy – dostępne w Filii Nr 3 w Woli Grzybowskiej.

Usługi dodatkowe:

 • e-booki Legimi – usługa obsługiwana przez Bibliotekę Główną,
 • bezpłatny dostęp do Internetu – trzy placówki (oprócz Filii Nr 3 w Woli Grzybowskiej),
 • wydruki komputerowe,
 • ksero.

Zbiory wypożyczane są nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminach dostępnych na stronie

Komputeryzacja procesów bibliotecznych
Biblioteka pracuje w Systemie Bibliotecznym MATEUSZ, który funkcjonuje jako system rozproszony. Taka jego organizacja powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego, jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji. Uzupełnieniem Systemu jest strona http://bibliotekawesola.pl/ , dzięki czemu czytelnicy mają stały dostęp do katalogów placówek (z informacją o dostępności książek). Karta biblioteczna umożliwia dostęp do swojego konta: sprawdzenie jego stanu, terminów zwrotu pozycji (możliwe jest ich przedłużenie), rezerwację książek aktualnie wypożyczonych oraz uzyskanie informacji o możliwości aktywacji powiadamiania i obsługi konta przez sms i e-mail.

Działalność kulturalna i edukacyjna
W ramach promocji książki, czytelnictwa, biblioteki oraz szeroko pojętej wiedzy i kultury współpracujemy z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.
Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.