Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Rozpoczęcie procedury konkursowej nastąpi w ciągu 30 dni od podania do wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu. Przewiduje…