Projekt „Uwaga na korzenie!” stawiał sobie za cel integrację mieszkańców i wzmacnianie tożsamości lokalnej. Do projektu zaprosiliśmy wesołowskie rodziny (to nasi wolontariusze) oraz seniorów, którzy podzielili się zdjęciem sprzed wielu lat i opowieścią o nim. „Uwaga na korzenie!” w samej swej istocie bazuje na międzypokoleniowości oraz wolontariacie rodzinnym. Młodzi wolontariusze wspierani przez swoich najbliższych w…