Prezentacja twórczości Jerzego Nowosielskiego w kościele i kaplicy z prelekcją – terminarz: 19.03.2023, godz. 13.00 – prelekcja Pawła Sadleja 23.04.2023, godz. 19.00 – prelekcja br. José Ignacio Iglesia Puig SM 21.05.2023, godz. 19.00 – prelekcja br. José Ignacio Iglesia Puig SM 04.06.2023, godz. 15.00 – prelekcja Zofii Łukomskiej-Chojeckiej 22.07.2023, godz. 13.00 – prelekcja Pawła Sadleja 05.08.2023, godz. 11.00 – prelekcja Magdaleny Pielas-Witkowskiej 16.09.2023, godz.…
„Jerzy Nowosielski. Warszawa i Mazowsze” – wystawa edukacyjna do bezpłatnego wypożyczenia 7 stycznia 2023 roku przypadła 100. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego – wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, “przekonany o ogromnym znaczeniu dorobku malarza, oddając mu hołd”, ustanowił rok…