6 lipca odbył się pierwszy spacer przyrodniczy z cyklu Klub Młodego Odkrywcy. Wspólnie z młodzieżą oraz Panią Dorotą Wrońską z Fundacji Działań Lokalnych Pobliże wybraliśmy się w okolice Oczka Wodnego w Lesie Sobieskiego. Fauna Lasu Sobieskiego nie została jeszcze dokładnie zbadana, a ochrona rezerwatowa tego miejsca trwa od prawie 70 lat. Jest to największy kompleks leśny w prawobrzeżnej części Warszawy.

W czasie jednego tylko spaceru stwierdziliśmy obecność bardzo wielu gatunków zwierząt (około 25), z czego część czeka jeszcze na oznaczenie.

Lista gatunków 1
Lista gatunków 2

Znalezione przez nas żywe okazy zostały sfotografowane, a następnie wypuszczone na wolność. Po czterech wyprawach badawczych powstanie zeszyt przyrodniczy.

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.