W sobotę, 12 czerwca odbyło się spotkanie wolontariuszy w Ośrodku Działań Twórczych „Zielona”. Wolontariusze biorą udział w projekcie partnerskim Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, podczas którego odbywają się warsztaty edukacyjne dla grup przedszkolnych na terenie Dzielnicy Wesoła.
Wolontariusze wzięli udział w spacerze przyrodniczym i pod okiem instruktora uczyli się jak budować domki dla owadów!

Spacer poprowadziła Dorota Wrońska – animatorka warsztatów Nornik Łąking – wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie „Popularyzator Nauki”, mieszkanka Wesołej.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wszystkim wolontariuszom biorącym udział w projekcie! 💚
Działanie jest realizowane w ramach programu partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu, finansowanego ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy.
Celem projektu jest edukacja w zakresie roli pszczół i innych owadów zapylających w ekosystemie, a także popularyzacja idei wolontariatu w przedszkolach. 🐝