Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek.

W tym szczególnym dla środowiska bibliotekarskiego tygodniu podkreślana jest rola czytania i bibliotek w kontekście poprawy jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”.


Przygotowaliśmy szereg wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek. Zapraszamy!