Zapraszamy do Bibliotek!
Od poniedziałku 29 marca 2021 r. otwarte są dla Czytelników Biblioteka Główna, Filia w Starej Miłośnie i Filia w Zielonej.
W placówkach obowiązują limity osób, wypożyczamy stosując się do obostrzeń sanitarnych.
Jednocześnie informujemy, że Biblioteka w Woli Grzybowskiej jest nieczynna.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 19.03.2021 r., poz. 512).