Przed nami wycieczka do Płocka.
Przypominamy wyjazd ze Starej Miłosnej (parking Pogodna) 6.40,
odjazd autokaru z Wesołej Centrum (przy budynku straży) 7.00.
🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌

“Miasto rodzinne” Władysław Broniewski

(…)”Stał nad Wisłą stary dom z ogrodem
na wysokiem wzgórzu mazowieckiem…

Wy nie wiecie, jak tam biją dzwony,
stare dzwony o cichym zmierzchu,
kiedy słońca język czerwony
liże fale, rude po wierzchu,

gdy już ciemnym brzegiem po równinie
niosą lasy sosnową zadumę,
a poważny ton nad wszystkim płynie
w czarnym jęku stada wron za Tumem…”(…)