W dniach 22-26 sierpnia 2017 r. na terenie naszej dzielnicy będą prowadzone zajęcia w ramach projektu pod nazwą “Plener malarski”. Inicjatorką i pomysłodawczynią projektu jest Grażyna Bany – malarka i dyplomowany pedagog plastyk, od 15 lat instruktor Malarstwa i Rysunku w Ośrodku Kultury Wesoła. Artystka od dzieciństwa podziwia urokliwe miejsca naszej dzielnicy. Obserwuje zmieniającą się przyrodę, powstające nowe domy i odchodzące w zapomnienie stare, drewniane wille. Tak piękne miejsca inspirują do twórczości. Plener organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wesoła we współpracy z Grażyną Bany oraz Stowarzyszeniem Sąsiedzi dla Wesołej.
Projekt będzie okazją do wspólnej pracy zarówno dla osób początkujących jak i doświadczonych artystów. Będzie dawać możliwość poznania urokliwych miejsc w różnych częściach naszej dzielnicy. Zamierzamy malować starą drewnianą zabudowę Wesołej i Starej Miłosnej oraz walory natury: lasy, łąki, ogrody czy bagna. Warsztaty mają na celu stwarzać możliwość skupiania się na pracy twórczej, rozmowach o sztuce i wymianie doświadczeń artystycznych. Warsztaty malarskie będą okazja do wzbogacenia własnego stylu twórczego. Wszystkie zajęcia w całości realizowane będą w naszej dzielnicy. W czasie 5 dniowego pleneru przewidziano drobny poczęstunek i napoje dla uczestników. Prace, które powstaną w trakcie zajęć, zostaną udokumentowane fotograficznie. Podsumowaniem cyklu warsztatów i plenerów będzie wystawa prac w Bibliotece Publicznej w Wesołej we wrześniu lub październiku.
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby dorosłe i młodzież. Zapisy przyjmujemy do dnia 20 sierpnia pod numerem tel. 22 773 40 08 lub e-mailem grazynabany@o2.pl. Ilość miejsc ograniczona.