Długo oczekiwana książka o historii i dziejach Starej Miłosny “Miłosna – Stara Miłosna 1887-2012” nareszcie się ukazała! 19 września 2017 miał miejsce wieczór promujący książkę, Biblioteka ledwie pomieściła przybyłych na spotkanie mieszkańców. Pani Barbara Buczek-Płachtowa nie mogła pojawić się w Bibliotece tego dnia. Nieobecność Autorki wypełnił Adam Ciećwierz – varsavianista, pasjonat historii lokalnej – który prezentując stare mapy i zdjęcia, nawiązał do nowej książki Pani Barbary, a także tej poprzedniej “Dzieje dóbr Miłosna”. Barwne opowieści zachęciły wielu do zakupu obu tytułów.
Książka “Miłosna – Stara Miłosna 1887-2012” jest ciekawą pozycją przybliżającą dzieje Starej Miłosnej. Autorka w pierwszym rozdziale swojej książki przenosi nas do roku 1887, w którym to miała miejsce parcelacja Dóbr Miłosna. Jest to rozdział poświęcony głównie terenom folwarku wsi Miłosna. Tak zaczyna się książka, w której przywoływane są osoby związane z tym miejscem, historie ich życia i losy – często dosyć skomplikowane. Kolejny rozdział to czasy Pierwszej Wojny Światowej. Następne lata (okres międzywojenny 1918-1939) to czas pokoju, wolności i rozwoju. To czas tramwaju konnego, szkoły i lotniska szybowcowego na wielkiej wydmie, a także wspaniale prosperującej “Naszej Chaty” prowadzonej przez Antoninę Leśniewską. Potem nastały czasy trudne i ciężkie – lata Wojny i okupacji niemieckiej. Był to również trudny czas dla terenów opisywanych przez autorkę. Przez Starą Miłosną przebiegała linia frontu oddzielająca dwie wrogie armie: niemiecką i radziecką. Rok 1944 był ciężki i tragiczny, Stara Miłosna znalazła się w kleszczach działań wojennych. Po wojnie Stara Miłosna była bardzo zrujnowana i musiała się “podnieść z gruzów”, podobnie jak cała Warszawa. Kolejny rozdział to lata powojenne i historia Starej Miłosnej na przestrzeni lat 1945 – 1989. Jeden z ostatnich rozdziałów poświęcony jest dziejom Starej Miłosnej w latach 1989 -2012. Pojawiają się w nim losy instytucji publicznych m.in. szkół, biblioteki, poczty czy przychodni lekarskiej.
Książka w ciekawy sposób opisuje historię Starej Miłosnej i z pewnością warto ją przeczytać. Polecamy! Dziękujemy Panu Adamowi za zaangażowanie w promocję książki i pomoc w organizacji spotkania. Największe podziękowania należą się autorce Pani Barbarze Buczek-Płachtowej za jej tytaniczną pracę na rzecz promocji wiedzy historycznej o naszej Małej Ojczyźnie.
Książki Autorki są dostępne w naszych placówkach. Informujemy też, że można je nabyć w Bibliotece Głównej i u wydawcy – tel. 773 83 39.