600 lat Starej Miłosny
W 2016 roku minęło 600 lat udokumentowanej historii Starej Miłosnej – największego osiedla Wesołej. Dokument dzielący sąsiednie dobra Długa przez Kapitułę Warszawską i Pietrasza z Grodziska z dnia 29 czerwca 1416 r. to najstarszy znany dokument wzmiankujący istnienie Starej Miłosny. Historia miejscowości jest zapewne dłuższa, ale dzieje Starej Miłosny możemy datować od czerwca 1416r. Ten dokument znaleziony przez Adama Ciećwierza stał się inspiracją do zorganizowania obchodów 600-lecia Starej Miłosny, które ostatecznie przybrały formę konferencji. Jej celem miało być przybliżenie historii tych ziem, jej wielkich walorów przyrodniczych oraz historii rozwoju tego terenu oraz jej społeczności. Pomysłodawczyniami i jednocześnie organizatorkami projektu były Radne naszej dzielnicy panie: Hanna Bąbik i Joanna Januszewska- Miśków. Do współorganizacji tego przedsięwzięcia zostały zaproszone również: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesołej” oraz Gimnazjum Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patronatem honorowym imprezę objął Burmistrz Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Edward Kłos. Patronem medialny wydarzenia była Wesoła Gazetka Sąsiedzka, a partnerem Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Obchody jubileuszu miały miejsce w sobotę – 22 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Klimatycznej 1.
W pierwszej części spotkania została przywołana 600- letnia historia Starej Miłosny. Interesujące wykłady wygłosili Adam Ciećwierz- varsavianista, autor wielu artykułów historycznych i Paweł Ajdacki – autor wielu książek i przewodników turystycznych. Następnie głos zabrała Dorota Wrońska, miłośniczka przyrody, mieszkanka naszej dzielnicy z niezwykle ciekawym wykładem o bogactwie środowiska naturalnego Starej Miłosny. Katarzyna Oknińska z Ochotniczej Straży Pożarnej opowiedziała o historii OSP. Imprezie towarzyszyła wystawa okolicznościowa w formie 12 tablic prezentująca kalendarium i najważniejsze wydarzenia z historii Starej Miłosny. Mogliśmy obejrzeć także plakaty uczniów Gimnazjum Nr 119 oraz prezentację multimedialną „Mokradła i wydmy Starej Miłosny”. Z okazji jubileuszu wydana została okolicznościowa pocztówka. Specjalne podziękowania kierujemy do pani Iwony Bal za udostępnienie rysunku na tę kartkę.
Obchody uświetnił występ chóru Il Canto Magnificat pod dyrekcją Marty Zamojskiej-Makowskiej.
Przyjemnym akcentem kończącym imprezę był tort udekorowany zdjęciem okolicznościowej pocztówki.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie organizacji imprezy sponsorom: Józefowi Wojtasiowi („Domeko”), Państwu Walickim („Groszek”), Zbigniewowi Putce (Piekarnie-Putka) oraz Zdzisławie Kalinowskiej (K&M).
Bardzo dziękujemy młodzieży z Gimnazjum Nr 119 za zaangażowanie i pomoc przy organizacji imprezy!
Wszystkim, których nie sposób tu wymienić, pragniemy również gorąco podziękować za pomoc w organizacji tego niewątpliwie ważnego wydarzenia na mapie naszych lokalnych działań.
Okolicznościowa wystawa (12 tablic) obecnie znajduje się w Gimnazjum, od 15 maja wystawę będzie można oglądać w Bibliotece Głównej (ul. 1 Praskiego Pułku 31). Wystawę pragniemy zaprezentować szerszemu gronu mieszkańców Wesołej, dlatego będziemy ją wypożyczać szkołom, parafiom, prezentować na zewnątrz w ogólnie dostępnych miejscach.
Na imprezę nie dotarła niestety książka pani Barbary Buczek-Płachtowej pt. „Miłosna – Stara Miłosna” ani sama Autorka. Książka zostanie wkrótce wydana, a Biblioteka zorganizuje z tej okazji oddzielne spotkanie promujące tę książkę.