Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł, i to jest właśnie takie piękne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie […] – José Saramago

Zapraszamy na kolejne Wieczory Bajek Czytanych!