Biblioteka po raz kolejny zaprosiła czytelników (17.11.2018) do Muzeum Narodowego, tym razem na wystawę „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918″. Tytuł nawiązuje do wiersza Juliusza Słowackiego:

„Szli krzycząc: »Polska! Polska!« – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
szli dalej krzycząc: »Boże! Ojczyzna! Ojczyzna«.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: »Jaka?«”.

To ostatnia część tryptyku „3 x Niepodległa”, którego wcześniejszymi odsłonami były wystawy „Paderewski” i „Józef Brandt”. Finałowa część przedstawia wydarzenia historyczne i polityczne widziane oczami artystów oraz przemiany polskiej sztuki na progu niepodległości. W siedmiu salach podzieloną tematycznie przestrzeń wypełniają obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby nawiązujące do walki o wolność oraz wyobrażenia polskości. 280 prac takich artystów, jak między innymi: Malczewski, Kossak, Wojtkiewicz, Stryjeńska, Witkiewicz pokazuje, że idea Polski wolnej była inspiracją dla twórczości i jak różne wizje oni przedstawiali. Wystawę można oglądać do 17 marca 2019 roku.