Zapraszamy do oglądania wystawy przygotowanej z okazji 600-lecia Starej Miłosny. Ekspozycja prezentuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Starej Miłosny, dokumenty, historyczne miejsca. W październiku wystawę można oglądać przy ulicy Sagalli. Dziękujemy Ks. Proboszczowi – Krzysztofowi Cylińskiemu za udostępnienie miejsca na ogrodzeniu przy kościele parafialnym, a uczniom Szkoły Rodzinnej przy ulicy Kruszyny w Starej Miłośnie za pomoc przy montażu 12 tablic!