Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła

Informujemy o Zarządzeniu nr 1023/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Pełny tekst Zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej pod adresem: