W ramach edukacji kulturalnej Biblioteka od września do grudnia 2023 r. realizuje projekt “Przeprowadzka” we współpracy z CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie Wesołej. W działania zaangażowaliśmy społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli. Stworzyliśmy na potrzeby projektu we współpracy z nauczycielami i partnerami różne aktywności dla młodzieży warsztaty: literackie, Plany-Marzenia, przyrodnicze, podcasterskie, plastyczne i teatralne.


Grupa przyrodnicza – podsumowanie

Do realizacji tego działania w projekcie zaprosiliśmy Dorotę Wrońską – biolożkę, popularyzatorkę nauki, prezeskę Fundacji Działań Lokalnych Pobliże, animatorkę warsztatów „Nornik Łąking”– wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie „Popularyzator Nauki”.

Grupę przyrodniczą tworzyła w całości klasa liceum o profilu biologicznym. Podczas dnia projektowego “Przeprowadzka” (26.10.2023) młodzież wzięła udział w spacerze przyrodniczym prowadzonym przez Dorotę Wrońską. Zadaniem tej grupy były badania terenowe przyrody w otoczeniu nowej siedziby szkoły i dokumentacja fotograficzna. Następnego dnia podsumowaliśmy znaleziska. Młodzież napisała artykuł ze wsparciem merytorycznym prowadzącej zajęcia.

Ważnym punktem projektu było poznanie sąsiedztwa przyrody wokół nowego budynku. W celu rozpowszechnienia efektów pracy “przyrodników” artykuł został opublikowany w gazetce szkolnej “Licealnik” (str.7-11) – KLIKNIJ

Grupą przyrodniczą opiekowały się nauczycielki: Anna Woroniecka i Małgorzata Maciążek.Projekt “Przeprowadzka” realizuje Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Projekt finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.