Projekt Budżetu Obywatelskiego „Oczytana Wesoła – Książkomat w dzielnicy” (nr 1042) został zrealizowany! Przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła stanął książkomat, zawiera 41 skrytek, ekran oraz czytniki. Oznakowany jest logo Biblioteki, którego czerwony kolor przyciąga wzrok.
Główna zaletą książkomatu jest jego dostępność przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Z książkomatu mogą korzystać czytelnicy Biblioteki w Wesołej. Umożliwia on zwrot i odbiór materiałów bibliotecznych.
Zwrot wypożyczonych tytułów jest możliwy zawsze, należy tylko pamiętać, że zdjęcie pozycji z konta czytelnika może nastąpić kilka dni po włożeniu do książkomatu – tzn. w dniu dowiezienia do placówki, z której je wypożyczono.
Zamówienie i odbiór wybranych tytułów jest możliwy wtedy, gdy czytelnik nie ma zaległości
wobec Biblioteki.
Razem z książkomatem uruchamiamy nową usługę – wypożyczenia między placówkami na terenie Dzielnicy Wesoła. Oznacza to, że można zwrócić wypożyczone książki w dowolnej placówce, jak również odebrać zamówiony tytuł w innej dowolnie wybranej placówce. Usługę wypożyczania między bibliotekami wprowadzamy na wielokrotnie zgłaszane sugestie i prośby czytelników. Spodziewamy się, że książkomat oraz dodatkowa usługa ułatwią mieszkańcom Wesołej korzystanie z naszych zbiorów.
Zapraszamy do korzystania już od 9 października.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem: