Za nami finał projektu „Uwaga na korzenie!”.
We wrześniu (17.09.2023) spotkaliśmy się podczas wspólnej wycieczki zabytkowymi autobusami Jelcz. 🥒🥒Dwa “ogórki” krążyły po Wesołej śladami wspomnień seniorów biorących udział w projekcie. Nasi wolontariusze byli przewodnikami podczas tej wyprawy.
🚌 Odwiedziliśmy 10 punktów, byliśmy na każdym z osiedli.

❤ W efekcie rozmów z seniorami powstała WYSTAWA “UWAGA NA KORZENIE” 🤩, która obecnie znajduje się na ogrodzeniu Ośrodka Kultury przy ul. Starzyńskiego 21. Wkrótce będzie ją można spotkać w innych częściach Wesołej.


🌳UWAGA NA KORZENIE to projekt międzypokoleniowy – w maju zaprosiliśmy starszych mieszkańców dzielnicy do przejrzenia rodzinnych albumów w poszukiwaniu fotografii sprzed 30, 40 lat, ukazujących miejsca i budynki istotne dla naszej społeczności. Za cel postawiliśmy sobie integrację międzypokoleniową i wzmacnianie tożsamości lokalnej. Wywiady z 10 seniorami przeprowadzili wolontariusze – wesołowskie rodziny (22 wolontariuszy).
Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy. OCHOTNICY WARSZAWSCY