W Tygodniu Bibliotek odbył się wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej. Wiersze noblistki były czytane po polsku i po ukraińsku przez młodzież  ze 163 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie i zgromadzonej w Bibliotece publiczności. Każdy uczestnik spotkania mógł przeczytać wybrany przez siebie wiersz. Było spontanicznie i emocjonująco. Poetycki wieczór odbył się z okazji Roku Wisławy Szymborskiej, był połączony z wernisażem prac licealistów. Kolaże młodzieży nawiązywały do dzieł plastycznych poetki, która tworzyła tego rodzaju „wyklejanki” i wysyłała je do przyjaciół.

Wystawę ubogaciły dwa portrety Szymborskiej namalowane przez uczniów klas trzecich LO. Prace młodzieży zostały zrealizowane pod opieką Beaty Bielskiej-Karwot.