2 lutego 2023 roku w Bibliotece w Zielonej odbył się wernisaż wystawy prac autorstwa Wiesława Sawickiego „Zwierzęta fantastyczne”. Na wystawie prezentowane są pełne pełne ekspresji i żywych barw obrazy wykonane w technice pasteli.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy wzięli udział w wernisażu, zwłaszcza przedstawicielom Stowarzyszenia SPOZA którzy licznie odwiedzili naszą bibliotekę.

Wystawę można oglądać w Filii nr 2 w Zielonej, ul. Podleśna 38, w godzinach otwarcia biblioteki do końca marca 2023 roku.Wiesław Sawicki urodził się w 1957 r. w Debrzynie w dawnym województwie słupskim. Od 1959 r. mieszka w Warszawie Wesołej.

W 1977 r. ukończył Technikum Mechaniczne nr 5 w Warszawie. Po ukończeniu nauki pracował w Zakładach Radiowych ,,Rawar”. W latach 1982-1987 uczęszczał na zajęcia do Państwowego Ogniska Plastycznego do pracowni Pani Barbary Szubińskiej i Pana Tadeusza Milewskiego.

Wszechstronność zainteresowań sprawiła, ze posiada wiedze o różnych technikach malarstwa i to zarówno techniczna jak i praktyczna. Najczęściej jednak swoje obrazy maluje w technice pasteli. Bogate doświadczenie i dorobek wystawienniczy sprawiły, że w 2007 roku został przyjęty jako członek do Związku Polskich Artystów Plastyków.