Kołysanka Matki Brzemiennej 

Po co tutaj stoisz i na domy patrzysz?

Pokój mego dziecka chciałabym zobaczyć.

A ty, dziecko, śpij jak najdłużej

Słabe małe, nie budź się za wcześnie,

Bo jesteśmy ciągle w podróży

Od mieszkania do mieszkania w tym mieście. (…)

(Ernest Bryll – Kolęda Nocka)


Pokoju, miłości, wszelkiego dobra 

życzą 

Dyrektor oraz Pracownicy 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy