Rozstrzygnięcie konkursu Opowieść o Wesołej

Przedstawiamy wyniki konkursu „Opowieść o Wesołej”!

Zadaniem uczestników było napisanie utworu literackiego nawiązującego w swojej fabule do rzeczywistych wydarzeń, postaci, miejsc, tradycji, flory i fauny charakteryzujących Wesołą.
Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Na konkurs wpłynęło 36 prac. Ocenę formalną przeszło pozytywnie 31 prac. Pozostałe prace nie spełniały wymogów formalnych Regulaminu (minimalna liczba znaków).

Laureaci Konkursu „Opowieść o Wesołej”

I miejsce             – Michał Zaremba – za pracę „O diable Cymerysie i platynowym księżycu”

II miejsce            – Rafał Bobrowski – za pracę „Bagno Jacka”
III miejsce           – Iwona Bal – za pracę „Dziadek z Woli Grzybowskiej”

Laureaci otrzymują nagrody finansowe o wartości brutto:

miejsce I –          3.000 zł

miejsce II –         2.000 zł

miejsce III –        1.000 zł

Prace oceniała Komisja w składzie: Małgorzata Kazimierska, Martyna Chuderska, Adam Ciećwierz, Joanna Konopko-Kowalska.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Protokół Komisji Konkursu „Opowieść o Wesołej”