„Czytasie” to program edukacyjny dla wesołowskich przedszkoli, realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Wesołej.

NASZ CEL TO:
  • Edukacja czytelnicza poprzez zabawę
  • Wspieranie kreatywności i ciekawości dzieci
  • Zabawa słowami, literami, sylabami
  • Aktywność oparta na dobrej literaturze
  • Poznawanie świata książek w środowisku rówieśników
  • Zachęcenie do rodzinnego czytania
  • Wprowadzenie dziecka w świat kultury słowa pisanego
  • Pokazanie sposobu funkcjonowania biblioteki
  • Wspieranie przedszkola w procesie edukacyjnym
JAK DZIAŁAMY?
Program jest całoroczny. Comiesięczne spotkania/warsztaty (około 8-10 spotkań) są umawiane przez zainteresowane przedszkole z Biblioteką, w której zajęcia będą się odbywać.
Zajęcia są nieodpłatne.
WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLEM
Nauczyciel grupy przedszkolnej:
umawia spotkania w bibliotece – koordynuje wymianę książek – powiadamia rodziców o dacie wizyty w bibliotece i wymianie książek.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Przed przystąpieniem do programu „Czytasie” należy zapisać dziecko w Bibliotece, w której będzie realizowany program.
W tym celu rodzic/opiekun prawny dziecka zgłasza się ze swoim dowodem osobistym i peselem dziecka.
Wyrabiana jest karta biblioteczna, która na czas trwania programu zostaje w Bibliotece. Z końcem roku szkolnego karta trafia do dziecka na spotkaniu podsumowującym, na które zaproszeni są również rodzice.
Dziecko korzysta w trakcie programu „Czytasie” z plecaczka bibliotecznego. Po zakończeniu roku rodzice zobowiązani są do jego zwrotu, dzięki temu plecaki posłużą kolejnym grupom przedszkolaków.

Placówki realizujące program:

Biblioteka Główna, ul. 1 Praskiego Pułku 31, tel. 22 773 40 08

Filia Nr 1 Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 25, tel.  22 773 83 66

Filia Nr 2 Zielona, ul. Podleśna 38, tel. 785 502 029

Filia Nr 3 Wola Grzybowska, ul. ul. Starzyńskiego 21, tel. 22 773 42 97