NABÓR WNIOSKÓW!  WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ 2024

Zapraszamy do jubileuszowej 15. edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej!

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie lokalnych animatorek i animatorów kultury, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym, za który przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej.

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.

Nagrody zostaną wręczone laureatom i laureatkom na jesiennej uroczystości finałowej WNEK 2024, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie.

Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na 👉 https://wnek.sdk.pl/
Regulamin znajdziesz tutaj 👉 https://shorturl.at/cduX4


Od 2023 roku, wraz ze zmianą regulaminu WNEK, wprowadzone zostały nowe kategorie, w których przyznawana jest nagroda.
Są one zgodne z dokumentem Edukacja Kulturalna w Warszawie  👉  https://um.warszawa.pl/documents/65745/0/edukacja-kulturalna-w-warszawie.pdf/b516b98e-dd93-7b06-c870-38d5656b5f45?t=1669718691398

Projekt można zgłosić do jednej z poniższych kategorii konkursowych:

  • różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo,
  • środowisko naturalne i klimat,
  • kompetencje przyszłości,
  • procesy twórcze,
  • dziedzictwo kulturowe i tożsamość,
  • wspólnoty lokalne,
  • procesy włączające i dostępność.