17 i 18 czerwca wolontariusze odwiedzili trzy przedszkola na terenie na terenie dzielnicy Wesoła!
Efektem ich pracy jest 68 domków dla pszczół oraz innych, dzikich zapylaczy!

Warsztatom towarzyszyła wystawa Pszczoły” od Wydawnictwa Dwie Siostry.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wszystkim wolontariuszom biorącym udział w projekcie!

Dziękujemy Zuzannie Kruschewskiej za piękne zdjęcia!
Instagram: Kruschewska_photo
Facebook: Kruschewska Photography

5 lipca 2021 odbędą się warsztaty dla mieszkańców Dzielnicy Wesoła. Zapraszamy!
Liczba miejsc jest ograniczona!

Działanie jest realizowane w ramach programu partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu, finansowanego ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy.