30 listopada otworzyliśmy biblioteki w Wesołej!

Zasady udostępniania zbiorów pozostają bez zmian.

Filia w Woli Grzybowskiej jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 9.00-16.00. Pozostałe placówki pracują w niezmienionych godzinach.

Zapraszamy!

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

“Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki
zapewniające jego przestrzeganie.”