Zdecyduj, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu Warszawy – w tym roku to ponad 83 mln zł.

Przejrzyj zgłoszone projekty i wybierz te, które uważasz za ciekawe i potrzebne. Możesz wybrać maksymalnie 15 projektów dzielnicowych w jednej, wybranej dzielnicy oraz maksymalnie 10 projektów ogólnomiejskich.

Głosowanie trwa od 1 do 15 września 2020 r. Możesz zagłosować elektronicznie przez Internet albo papierowo w urzędzie dzielnicy.
app.twojbudzet.um.warszawa.pl

 

Pomysły poddane pod głosowanie w Dzielnicy Wesoła

Pomysły poddane pod głosowanie – Ogólnomiejskie