Już jest!!! Jaki piękny!!!
Dziękujemy w szczególności Pani Zofii Łukomskiej-Chojeckiej autorce tekstu, Pani Ewie Potapczuk-Chojeckiej za opracowanie graficzne, autorom zdjęć wykorzystanych w przewodniku.
Przewodnik po kościele i kaplicy Parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie – Wesołej ukazał się dzięki pasji i zaangażowaniu Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wesołej – Elżbiety Daniłowicz i bibliotekarek z Biblioteki Głównej: Justyny Kwiatkowskiej, Hanny Zieleniewskiej i Bogumiły Gugały.
Książka będzie rozdawana bezpłatnie podczas ostatniego spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego w Wesołej 23.06.2019 godz. 16.00. Zapraszamy.