Zapraszamy do udziału w Konkursie dla moli książkowych “50 książek na 50-lecie Wesołej”!

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu dla moli książkowych „50 książek na 50-lecie Wesołej” jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st.
 2. Konkurs rozpoczyna się 18.02.2019 r. i trwać będzie do 28.02.2020 r.
 3. Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa oraz zainteresowanie Czytelników literaturą z różnych działów, poznanie nowych autorów.
 4. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
  a. dzieci i młodzież (3-16),
  b. młodzież i dorośli (16+).
 5. Warunki uczestnictwa:
  a. posiadanie karty bibliotecznej BP Wesoła,
  b. uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza kartę konkursową,
  którą zapełnia 50 tytułami i nazwiskami autorów przeczytanych książek (także audiobooków),
  c. książki i audiobooki powinny pochodzić ze zbiorów bibliotek publicznych
  w Wesołej,
  d. zwrot przeczytanej książki (audiobooka) bibliotekarz potwierdza pieczątką w uzupełnionym polu. Bibliotekarz może zapytać „O czym była ta książka? 
  e. każdy tytuł może być wpisany na karcie tylko raz.
  f. po zapełnieniu karty konkursowej i zebraniu wszystkich pieczątek należy wypełnić kupon konkursowy, oddać kartę i formularz zgłoszeniowy w dowolnej bibliotece w Wesołej.
 6. Wyłonienie po 10 laureatów z każdej kategorii konkursu nastąpi w drodze losowania w terminie podanym przez Organizatora.
 7. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Biblioteki bibliotekawesola.pl i Facebooku.