Biblioteka i Fundacja Znajdki wspólnie pomagają kotom wolno żyjącym na terenie Wesołej przetrwać zimę.
Zaczęliśmy w przedszkolach cykl „Psio-kocie spotkania z literaturą” czytaniem książek o adopcji psów i kotów oraz pomocy bezdomnym zwierzętom.
Dzieci z Przedszkoli Nr 260 i 434 w Starej Miłośnie będą zbierać karmę w puszkach i suchą dla kotów, które bytują na naszym osiedlu. Każda podarowana puszka jest bardzo ważna!
Zachęcamy też dorosłych czytelników i sąsiadów do pomocy. Karmę można przynosić do Biblioteki Głównej, w Zielonej i Starej Miłosnej zostanie ona przekazana Społecznym Karmicielom Kotów.
Zapraszamy inne przedszkola w Wesołej do kontaktu w sprawie spotkania i zbiórki karmy.
Filia Nr 1 Stara Miłosna, tel. 22 773 83 66