Ostatnie spotkanie z cyklu Klub Młodego Odkrywcy rozpoczęło się prezentacją. Dorota Wrońska opowiadała o tym jak ogromną rolę odegrały dzieci w historii nauki, co udało nam się odkryć w Lesie Sobieskiego i jakimi metodami posługujemy się przy identyfikacji gatunków. Podczas spaceru uczestnicy szukali wybranych grup organizmów żywych: roślin, zwierząt, porostów i grzybów. Za każdy odnaleziony gatunek otrzymywali kartę z atlasu przyrody Warszawy. Czas poszukiwań był ograniczony.
Po powrocie oglądaliśmy skamieniałości znalezione w żwirku pod Biblioteką w Zielonej. Zachęcamy do samodzielnych poszukiwań – można tam odnaleźć wspaniałe okazy!
Najbardziej wytrwali uczestnicy udali się na drugi spacer na teren wokół szkoły, stąd pochodzą owady widoczne na ostatnich zdjęciach!

W sobotę 31 lipca, o godz. 7:00 odbędzie się spacer ornitologiczny w Lesie Sobieskiego. Zbiórka przy Bibliotece w Zielonej, ul. Podleśna 38. Czas trwania: około 2 godz. Trasa piaszczysta z korzeniami i górkami czyli dla piechurów. Wstęp wolny! Polecamy!
Rezultat naszych badań zostanie przesłany Radzie Upowszechniania Nauki PAN. Na ich podstawie powstanie zeszyt przyrodniczy opisujący skarby Lasu Sobieskiego. Jego współautorami są wszyscy uczestnicy warsztatów. Każdy z nich otrzyma swój egzemplarz!

Warsztaty poprowadziła Dorota Wrońska z Fundacji Działań Lokalnych Pobliże, mgr. biologii środowiskowej UW, dziennikarka popularnonaukowa, animatorka zajęć wyszkolona w Centrum Nauki Kopernik.

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.