Finałem zajęć zimowych organizowanych przez bibliotekę była praca z tekstem literackim. Trzy grupy uczestników otrzymały wybrane wiersze współczesnych polskich autorów dziecięcych. Pracowaliśmy nad tekstem “Na nartach” Agnieszki Frączek, “Trzy bałwany” i “Sen nocy zimowej” Małgorzaty Strzałkowskiej. Utwory zostały podzielone w taki sposób, by z każdego fragmentu wiersza mogła powstać ilustracja. Na początku wyzwanie budziło strach…