Zachęcamy do zapoznania się z efektem pracy grupy przyrodniczej z liceum CLXIII w Wesołej, która zbadała przyrodniczo teren wokół nowej siedziby szkoły. Co zaobserwowali i jakie są ich przemyślenia? Polecamy lekturę artykułu. ARTYKUŁ GRUPY PRZYRODNICZEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEPROWADZKA” Klasa 1 D o profilu biologiczno-chemiczno-angielskim z 163 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie wzięła udział w projekcie…
W ramach edukacji kulturalnej Biblioteka od września do grudnia 2023 r. realizuje projekt “Przeprowadzka” we współpracy z CLXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie Wesołej. W działania zaangażowaliśmy społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli. Stworzyliśmy na potrzeby projektu we współpracy z nauczycielami i partnerami różne aktywności dla młodzieży warsztaty: literackie, Plany-Marzenia, przyrodnicze, podcasterskie, plastyczne i teatralne. Grupa przyrodnicza –…
  Zapraszamy na lutowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki! 06.02.2024 godz. 12.00 Ta-Nehisi Coates “Wodny tancerz” 20.02.2024 godz. 12.00 Radek Rak “Agla Alef” Spotkania odbywają się w Bibliotece Głównej w Wesołej (ul. 1 Praskiego Pułku 31), zainteresowanych prosimy o kontakt z Biblioteką Główną tel.: 22 773 40 08.
Zapraszamy na styczniowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki! 09.01.2024 godz. 12.00 Olga Tokarczuk “Empuzjon” 23.01.2024 godz. 12.00 Robert Seethaler “Trafikant” 30.01.2024 godz. 12.00 Omówienie roku czytelniczego 2023 Spotkania odbywają się w Bibliotece Głównej w Wesołej (ul. 1 Praskiego Pułku 31), zainteresowanych prosimy o kontakt z Biblioteką Główną tel.: 22 773 40 08.