Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Powstała w roku 1953 na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury; razem z trzema filiami tworzy sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Warszawy, a w szczególności dzielnicy Wesoła. Jej organizatorem jest obecnie Miasto Stołeczne Warszawa.

W skład Biblioteki wchodzą 4 placówki:

 • Biblioteka Główna
 • Filia Nr 1 – Stara Miłosna
 • Filia Nr 2 – Zielona
 • Filia Nr 3 – Wola Grzybowska.

Zbiory

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy służące kształceniu, kształtowaniu kultury społeczeństwa, wychowaniu i rozrywce mieszkańców.

Zbiory naszych placówek:

książki – ponad 44 tysiące woluminów, w tym 200 tytułów w języku angielskim,
czasopisma – 13 tytułów – dostępne w Bibliotece Głównej, Filii w Starej Miłośnie i Zielonej,
zbiory specjalne (filmy i muzyka) – ponad 1 200 tytułów – dostępne w Filii w Woli Grzybowskiej.

Zbiory wypożyczane są nieodpłatnie.

Usługi dodatkowe:

 • bezpłatny dostęp do Internetu – trzy placówki (oprócz Filii Nr 3 w Woli Grzybowskiej)
 • wydruki komputerowe,
 • ksero materiałów bibliotecznych

Komputeryzacja procesów bibliotecznych

Procesy biblioteczne są w pełni skomputeryzowane. Pracujemy w Systemie Bibliotecznym MATEUSZ. System był wdrażany od 2005 roku, począwszy od Biblioteki Głównej, kolejno zautomatyzowano filie i od 2007 roku wszystkie placówki są zintegrowane i obsługiwane przez jeden system, co w dużym stopniu usprawnia pracę Biblioteki. MATEUSZ funkcjonuje jako system rozproszony. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego, jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji. Uzupełnieniem Systemu jest strona domowa biblioteki www.wesola.e-bp.pl, dzięki czemu czytelnicy mają stały dostęp do katalogów placówek (z informacją o dostępności książek). Karta biblioteczna umożliwia dostęp do swojego konta: sprawdzenie jego stanu, terminów zwrotu pozycji (możliwe jest ich przedłużenie), rezerwację książek aktualnie wypożyczonych oraz uzyskanie informacji o możliwości aktywacji powiadamiania i obsługi konta przez sms i e-mail.

Działalność kulturalna i edukacyjna

Biblioteka oprócz gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych, prowadzi także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną.

W ramach promocji książki, czytelnictwa biblioteki oraz szeroko pojętej kultury organizujemy:

 • Spotkania autorskie zarówno dla dzieci jak i dorosłych
 • “Lato w mieście” i “Zima w mieście”
 • Teatrzyki dla dzieci ze szkół i przedszkoli
 • Wieczory bajek dla najmłodszych
 • Spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Cykl “Otwarte Lekcje Historii”
 • Lekcje biblioteczne

Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki