Nowość dla użytkowników Legimi!
Od 14 stycznia aktywując kod mamy dostęp również do audiobooków.
Przypominamy!
Aby otrzymać kod dostępu do Legimi należy posiadać kartę biblioteczną i aktywnie wypożyczać zbiory. Więcej informacji:
tel.: 22 773 40 08.