Budowa Traktu Brzeskiego, pierwszej kamiennej magistrali drogowej na obszarze Polski, jest dziś symbolem skoku cywilizacyjnego, zainicjowanego przez polską instytucję, w trudnych czasach zaborów. Była to też pierwsza bita droga, która walnie przyczyniła się do rozwoju gospodarczego Warszawy i okolic, a małej wtedy Starej Miłośnie, dała status jednej z najważniejszych miejscowości w tej części aglomeracji. Budowa Traktu była impulsem do powstania pierwszego na terenie dzisiejszej dzielnicy Wesoła zajazdu pocztowego – jednej z ważniejszych instytucji terenowych owych czasów. Wraz z nim powstały również przedstawicielstwa urzędów i punkty obsługi podróżnych, z zachowaną do dziś karczmą na czele. Z czasem przyczyniło się to do utworzenia w Starej Miłośnie siedziby gminy. Przez kolejne dekady Trakt Brzeski stał się centrum życia osiedla, przy którym znalazły miejsce szkoła, kościół, ośrodek zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna oraz słynna gospoda.

Z okazji jubileuszu Traktu została przygotowana wystawa oraz publikacja. Autorem wystawy i publikacji jest Adam Ciećwierz. Wystawę przygotowała i broszurę wydała Biblioteka Publiczna.

Wystawa jest zlokalizowana przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Wesoła.

W wesołowskich bibliotekach można otrzymać, towarzyszącą wystawie, bogato ilustrowaną publikację „200 lat Traktu Brzeskiego w Warszawie”.

Gorąco zachęcamy do oglądania wystawy oraz do przeczytania broszury!