Nowy budynek Filii nr 2 w Zielonej otrzymał nominację w Konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii: Najlepszy budynek użyteczności publicznej. Realizacja, która zbierze najwięcej głosów dostanie Nagrodę Mieszkańców.

Głosować można na stronie internetowej:
http://www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna/index.php

Zapraszamy!