“Odbiorcy pozbawieni odczuwania sacrum są mało podatni na działanie sztuki, a twórca nie może bez tej specyficznej intuicji istnieć. Owszem, będzie on w stanie produkować obiekty sztuki, ale pozbawione siły działania. Nie ma zaś dobrego obrazu bez jego działania niewytłumaczalnego.” Jerzy Nowosielski
(Elżbieta Dzikowska “Jerzy Nowosielski – ostatnia rozmowa” 2011)