Spotkanie rozstrzygające konkurs było zaaranżowane w nieco inny sposób niż do tej pory. Komisja konkursowa i uczestnicy konkursu mieli okazję do rozmowy o literaturze, wyborach, gustach i poszukiwaniach literackich. Zastanawialiśmy się również nad tym, co to jest recenzja, po co ją piszemy i czytamy, wreszcie jak napisać dobrą recenzję. Do dyskusji sprowokowało nas nagranie Grzegorza Kasdepke,  który specjalnie na nasz wieczór opowiedział o tym, czym jest dla niego recenzja. 

Dziękujemy naszemu znakomitemu jury – Paniom Wandzie Monastyrskiej, Agnieszce Dubowskiej i Martynie Chuderskiej za życzliwość i zaangażowanie w promocję czytelnictwa i talentów literackich.